Video

Multimedia

Từ tiềm năng xe nhàn rỗi tới ứng dụng kết nối mọi tỉnh thành

Video   |   05/07/2021, 16:06

Việc cho việc thuê và chia sẻ xe máy, ô tô tự lái, nhìn từ bên ngoài thì có vẻ như đây là một việc siêu lợi nhuận, tuy vậy chỉ người trong cuộc mới hiểu được đây là một lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Bình luận