Phong cách sống

Định hình phong cách sống đẳng cấp

Định hình phong cách sống đẳng cấp

Phong cách sống   |   30/03/2021, 01:00

Sự xuất hiện của BRG Diamond Residence với những nét độc bản vô cùng đặc sắc đã phả làn gió mới vào thị trường bất động sản vốn có nhiều dự án tương đồng nhau về thiết...

KINH DOANH TỬ TẾ: Sức mạnh của "sợi chỉ đỏ"

KINH DOANH TỬ TẾ: Sức mạnh của "sợi chỉ đỏ"

Phong cách sống   |   25/03/2021, 11:00

Rất khó đo đếm được chi phí để xây dựng “văn hoá tử tế” trong doanh nghiệp, song nếu thiếu giá trị vô hình từ “sợi chỉ đỏ” văn hoá thì tổn thất hữu hình lại rất rõ...

KINH DOANH TỬ TẾ: Thành công từ "giá trị kép"

KINH DOANH TỬ TẾ: Thành công từ "giá trị kép"

Phong cách sống   |   24/03/2021, 11:00

Trong môi trường kinh doanh, nơi “thương trường là chiến trường”, tưởng như sự tử tế là điều xa lạ. Nhưng nói như nhà văn Hy Lạp Aesop “sự tử tế, dù nhỏ tới thế nào,...