Phong cách sống

Khởi đầu mới

Khởi đầu mới

Phong cách sống   |   04/12/2021, 11:00

COVID-19, nhìn qua góc độ Triết học - cũng có thể xem là “lực lượng” thúc đẩy thế giới bước sang chu kỳ phát triển mới.

Tập sống vô ngã

Tập sống vô ngã

Phong cách sống   |   01/12/2021, 11:00

Những người thế gian đang sống trong bệnh hoạn, đau khổ, phiền não, mỗi ngày càng làm tiêu mòn đời sống của mình.

Vì sao gọi sông ái dài muôn dặm?

Vì sao gọi sông ái dài muôn dặm?

Phong cách sống   |   29/11/2021, 11:47

Sinh ra trong cõi Dục nên tham dục ái là bản chất của chúng sinh. Có thể nói rằng, không ai trong chúng ta mà không có tâm tham, niệm ái, ý dục.

Chữa lành chênh vênh

Chữa lành chênh vênh

Phong cách sống   |   21/11/2021, 01:01

Sự chênh vênh đến với chúng ta theo nhiều cách, và thường đến âm thầm đầy bất ngờ. Tôi không tin lắm việc người ta bảo càng lớn và nhiều trải nghiệm người ta càng bớt...

Chuyện cô lái đò đưa nhà Sư qua sông

Chuyện cô lái đò đưa nhà Sư qua sông

Phong cách sống   |   18/11/2021, 17:10

Người nội tâm an nhiên, bình thản họ luôn nhìn đời bằng con mắt “vô thường”, và bằng một trái tim chứa đựng tình thương chân thật, tình thương ấy nhà Phật gọi là lòng từ...

Sức mạnh của tư duy

Sức mạnh của tư duy

Phong cách sống   |   14/11/2021, 11:00

Một khi cả đội ngũ đã cùng thấu hiểu về sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và lợi ích, mệnh lệnh của lãnh đạo sẽ được thực thi mà không cần phải kiểm soát quá nhiều...