Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet

Giải pháp vốn cho doanh nghiệp SME

Giải pháp vốn cho doanh nghiệp SME

Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet   |   30/04/2021, 05:44

"Niêm yết doanh nghiệp SME trên thị trường chứng khoán là cách tốt nhất để giảm bất cân xứng thông tin khi có nhu cầu tăng vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh".

Khơi thông thị trường vốn cho SME

Khơi thông thị trường vốn cho SME

Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet   |   29/04/2021, 05:26

Tỷ lệ dư nợ tín dụng/GDP của Việt Nam thuộc nhóm cao nhất thế giới, nhưng các SME dù chiếm trên 90% số lượng doanh nghiệp hoạt động vẫn rất bị hạn chế trong tiếp cận tín...

Doanh nghiệp đánh giá như thế nào về môi trường kinh doanh?

Doanh nghiệp đánh giá như thế nào về môi trường kinh doanh?

Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet   |   27/04/2021, 06:36

Theo các doanh nghiệp, những thủ tục khó khăn nhất gồm đất đai, giải phóng mặt bằng, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quyết định chủ trương đầu tư… tốc độ cải cách...

Cơ hội cho doanh nghiệp Việt từ các thương vụ M&A ngược

Cơ hội cho doanh nghiệp Việt từ các thương vụ M&A ngược

Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet   |   26/04/2021, 05:08

Phương pháp sáp nhập với một SPAC để niêm yết cửa sau là một cơ hội huy động vốn được doanh nghiệp Việt Nam xem xét nhằm có một tấm vé lên sàn chứng khoán quốc tế.