Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet

Con đường hoàn thành khát vọng của doanh nhân

Con đường hoàn thành khát vọng của doanh nhân

Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet   |   11/11/2021, 01:14

Ẩn sâu trong các doanh nhân luôn là một khát vọng cháy bỏng. Khát vọng nhỏ là gầy dựng và phát triển công ty, tạo công ăn việc làm, khát vọng lớn là được đóng góp cho xã...

Doanh nghiệp công nghiệp chủ lực linh hoạt thích ứng Covid-19

Doanh nghiệp công nghiệp chủ lực linh hoạt thích ứng Covid-19

Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet   |   10/11/2021, 01:58

Gần 2 năm nay đại dịch Covid-19 khiến cho hàng loạt doanh nghiệp bị kiệt quệ, các doanh nghiệp công nghiệp chủ lực của thủ đô đã làm gì để bảo vệ sản xuất tiếp tục phát...

Bắt đầu “tiếp máu” cho doanh nghiệp

Bắt đầu “tiếp máu” cho doanh nghiệp

Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet   |   05/11/2021, 01:50

Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế vừa gửi công văn đến các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh và cục thuế các địa phương đề nghị triển khai ngay Nghị định 92/NĐ-CP về một số giải pháp...

Tạo động lực để doanh nghiệp "bứt tốc" hậu Covid

Tạo động lực để doanh nghiệp "bứt tốc" hậu Covid

Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet   |   28/10/2021, 01:29

Đợt bùng phát dịch lần thứ 4 bắt đầu từ cuối tháng 4/2021 đang gây sức ép nặng nề lên mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Thực tế đó đang đòi hỏi các cơ chế, chính sách...

Dựng “Cổng an sinh doanh nghiệp”, tại sao không?

Dựng “Cổng an sinh doanh nghiệp”, tại sao không?

Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet   |   27/10/2021, 01:31

Dịch tạm lắng cũng là lúc cần đẩy mạnh việc hoàn thiện các ứng dụng công nghệ giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và giảm phiền hà, chờ...