Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet

Những đối tượng nào được hưởng ưu đãi đầu tư?

Những đối tượng nào được hưởng ưu đãi đầu tư?

Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet   |   16/05/2021, 06:23

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư vừa được Chính phủ ban hành ngày 26/3/2021 đã quy định chi tiết về các đối tượng hưởng ưu đãi...

Doanh nhân cấp chiến lược

Doanh nhân cấp chiến lược

Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet   |   08/05/2021, 05:30

Trong cuộc Đối thoại Việt Nam năm 2045 ngày 6/3/2021, ông Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Thủ tướng lúc đó, đã nói: “Doanh nghiệp là trụ cột của nền kinh tế quốc gia, trụ...

Khơi thông dòng vốn qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Khơi thông dòng vốn qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet   |   06/05/2021, 05:23

Thời gian qua, cơ chế chính sách về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) liên tục được hoàn thiện theo hướng ngày càng công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của nhà...