Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet

Chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa: Lựa chọn phù hợp

Chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa: Lựa chọn phù hợp

Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet   |   23/11/2021, 01:23

Chuyển đổi số, ứng dụng các “phần mềm tối ưu hóa quản trị tổng thể, hoạch định các nguồn lực để phát triển hiệu quả (ERP)”, mặc dù điều kiện, nguồn lực và con người còn...

Cơ hội kết nối cung - cầu cho doanh nghiệp hỗ trợ

Cơ hội kết nối cung - cầu cho doanh nghiệp hỗ trợ

Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet   |   17/11/2021, 01:04

Đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp (DN) dần thích nghi với tình hình mới để tiếp tục sản xuất. Để đảm bảo sản xuất, nhiều DN có vốn đầu tư trong...

Doanh nghiệp lo ngại địa phương lệch pha trong phòng dịch

Doanh nghiệp lo ngại địa phương lệch pha trong phòng dịch

Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet   |   15/11/2021, 01:29

Trước nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát trở lại, các doanh nghiệp đang rất cần sự hướng dẫn cụ thể và các biện pháp kịp thời của Chính phủ để yên tâm sản xuất trong...