Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet

Doanh nhân cấp chiến lược

Doanh nhân cấp chiến lược

Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet   |   08/05/2021, 05:30

Trong cuộc Đối thoại Việt Nam năm 2045 ngày 6/3/2021, ông Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Thủ tướng lúc đó, đã nói: “Doanh nghiệp là trụ cột của nền kinh tế quốc gia, trụ...

Khơi thông dòng vốn qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Khơi thông dòng vốn qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet   |   06/05/2021, 05:23

Thời gian qua, cơ chế chính sách về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) liên tục được hoàn thiện theo hướng ngày càng công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của nhà...

Giải pháp vốn cho doanh nghiệp SME

Giải pháp vốn cho doanh nghiệp SME

Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet   |   30/04/2021, 05:44

"Niêm yết doanh nghiệp SME trên thị trường chứng khoán là cách tốt nhất để giảm bất cân xứng thông tin khi có nhu cầu tăng vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh".

Khơi thông thị trường vốn cho SME

Khơi thông thị trường vốn cho SME

Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet   |   29/04/2021, 05:26

Tỷ lệ dư nợ tín dụng/GDP của Việt Nam thuộc nhóm cao nhất thế giới, nhưng các SME dù chiếm trên 90% số lượng doanh nghiệp hoạt động vẫn rất bị hạn chế trong tiếp cận tín...