Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet

Sáng kiến công tư hỗ trợ doanh nghiệp tiên phong

Sáng kiến công tư hỗ trợ doanh nghiệp tiên phong

Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet   |   20/01/2022, 01:56

Khu vực tư nhân đang đứng trước nhiều cơ hội để nâng tầm và phát triển, tuy nhiên cũng đang vướng phải nhiều thách thức, rào cản to lớn.

Sửa đổi một số quy định để thu hút doanh nghiệp FDI

Sửa đổi một số quy định để thu hút doanh nghiệp FDI

Mạng kết nối Doanh nhân Việt - vinet   |   14/01/2022, 02:03

Để tăng cường thu hút FDI hơn nữa, có thể áp dụng hình thức công ty nước ngoài có vốn cổ phần của doanh nghiệp (DN) trong nước. Đây là loại hình công ty phổ biến trên...