Khoa học

Phát hiện hành tinh nóng 2.700 độ C

Phát hiện hành tinh nóng 2.700 độ C

Khoa học   |   29/04/2021, 13:28

Hành tinh TOI-1431b nằm cách Trái Đất 490 năm ánh sáng và có nhiệt độ cao hơn điểm nóng chảy của phần lớn kim loại.

Ảo vọng lỗ sâu đi qua được

Ảo vọng lỗ sâu đi qua được

Khoa học   |   27/04/2021, 04:35

Khó tìm được nhà vũ trụ học nào mà trí tưởng tượng không bị lỗ sâu đi qua được (traversable wormhole) kích thích.