Khoa học

Ảnh chụp thiên hà đang chết dần

Ảnh chụp thiên hà đang chết dần

Khoa học   |   14/04/2021, 05:30

Kính viễn vọng không gian Hubble gửi về Trái Đất hình ảnh rõ nét mới về thiên hà NGC 1947 cách xa 40 triệu năm ánh sáng.