Khoa học

Tất cả robot sao Hỏa 'hồi sinh'

Tất cả robot sao Hỏa 'hồi sinh'

Khoa học   |   24/10/2021, 23:59

Robot Perseverance, Chúc Dung, trực thăng Ingenuity… nối lại liên lạc với Trái Đất và tiếp tục nhiệm vụ khám phá hành tinh đỏ.