Khoa học

Ứng dụng chia sẻ kết nối con người tới gần nhau hơn

Ứng dụng chia sẻ kết nối con người tới gần nhau hơn

Khoa học   |   09/09/2016, 02:49

(DĐDN) – “Nền kinh tế chia sẻ” – thuật ngữ đã từng được tin là bất khả thi và “ngớ ngẩn”, giờ đây đã trở thành mục tiêu hướng tới của hàng loạt các thị trường thuộc...