Video

Multimedia

Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc: Lạc quan về tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Video   |   14/02/2021, 14:29

Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc chia sẻ những kỳ vọng về sự tăng trưởng cho nền kinh tế Việt Nam: Lạc quan nhưng vẫn tồn tại vô vàn khó khăn và cần tìm giải pháp huy động nguồn vốn từ các kiều bào,...

Bình luận