Video

Multimedia

Doanh nhân Hà Thu Thanh: Mỗi người hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình (Phần 2)

Video   |   15/08/2020, 11:19

"Bạn sẽ trở thành người cống hiến nhiều nhất khi bạn trở thành con người tốt nhất của chính bạn - Is the best of yourself" - bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch HĐTV Deloitte Việt Nam nhấn mạnh.

Bình luận