Video

Multimedia

CEO Nguyễn Cảnh Bình: Thách thức là tiềm năng của phát triển kinh doanh (Phần 2)

Video   |   15/08/2020, 11:09

Doanh nhân Nguyễn Cảnh Bình, CEO Alpha Books

Doanh nhân Nguyễn Cảnh Bình cho rằng chúng ta hãy coi những thách thức là chuyện đương nhiên nếu bạn còn phát triển, nếu bạn không phát triển thì sẽ chẳng gặp vấn đề gì cả...

Bình luận