Video

Multimedia

CEO Alpha Books Nguyễn Cảnh Bình và sứ mệnh nâng cao doanh trí (Phần 1)

Video   |   15/08/2020, 11:06

Doanh nhân Nguyễn Cảnh Bình cho biết, "càng trưởng thành tôi càng nhìn thấy ý nghĩa, giá trị của tri thức trong việc phát triển con người và với sự phát triển của quốc gia"...

Bình luận