Cafe doanh nhân

Chuyển đổi số từ nhận thức

Chuyển đổi số từ nhận thức

Cafe doanh nhân   |   06/03/2021, 01:00

Tôi cho rằng chuyển đổi số nên bắt đầu từ nhận thức: từ lãnh đạo cao nhất cho đến nhân viên cuối cùng, để xây dựng và hình thành văn hóa chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Kinh tế tư nhân tiếp tục là động lực quan trọng

Kinh tế tư nhân tiếp tục là động lực quan trọng

Cafe doanh nhân   |   04/03/2021, 01:00

Trên thực tế hiện nay, phần đông doanh nghiệp tư nhân hiện nay chủ yếu vẫn là nhỏ và siêu nhỏ, sức cạnh tranh và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn thấp.

2021 vẫn còn nỗi lo chi phí không chính thức

2021 vẫn còn nỗi lo chi phí không chính thức

Cafe doanh nhân   |   23/01/2021, 02:00

Kết quả khảo sát DDCI tỉnh Lạng Sơn năm 2020, cho thấy các chỉ số liên quan đến phục vụ doanh nghiệp, tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức vẫn là những nút thắt...

Cần tăng khả năng phát triển nguồn điện nền

Cần tăng khả năng phát triển nguồn điện nền

Cafe doanh nhân   |   18/01/2021, 02:00

Để phát triển và tận dụng được nguồn điện năng lượng tái tạo Nhà nước cần tăng khả năng phát triển nguồn điện nền (điện không qua biến tần).