Cafe doanh nhân

Đơn giản thủ tục thu hút đầu tư khu công nghiệp

Đơn giản thủ tục thu hút đầu tư khu công nghiệp

Cafe doanh nhân   |   29/03/2021, 01:57

Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo tiếp tục lấy ý kiến xây dựng đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ.

Địa phương cần thực hiện đúng cam kết

Địa phương cần thực hiện đúng cam kết

Cafe doanh nhân   |   28/03/2021, 01:00

Tỉnh Bắc Kạn có lợi thế trong phát triển nông, lâm nghiệp. Đặc biệt, tỉnh có nhiều sản phẩm đặc trưng như: củ dong riềng, cam quýt Quang Thuận, chè Bằng Phúc, gạo Bao...

Cần tập trung hơn vào thị trường ASEAN

Cần tập trung hơn vào thị trường ASEAN

Cafe doanh nhân   |   19/03/2021, 01:00

Hiện tại kim ngạch xuất khẩu của nước ta vào các nước trong khối ASEAN chưa cao, trong khi đó nhìn trung dư địa vào thị trường này còn rất lớn.

Giải pháp hỗ trợ phục hồi du lịch

Giải pháp hỗ trợ phục hồi du lịch

Cafe doanh nhân   |   17/03/2021, 16:35

Chúng tôi đề xuất tỉnh Thanh Hóa xây dựng cơ chế, chính sách đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, hoàn thiện hạ tầng du lịch.

Kết nối hạ tầng, liên kết doanh nghiệp

Kết nối hạ tầng, liên kết doanh nghiệp

Cafe doanh nhân   |   16/03/2021, 01:33

Yếu tố kết nối giữa hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội giữa các tỉnh, thành phố cần được triển khai mạnh hơn nữa giúp hàng hóa lưu thông nhanh, tiết kiệm chi phí.