Cafe doanh nhân

Khôi phục các hoạt động thể thao

Khôi phục các hoạt động thể thao

Cafe doanh nhân   |   02/12/2021, 11:00

Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về “thức ứng án toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

Chuyển đổi số là "đưa hormone vào trong cơ thể"

Chuyển đổi số là "đưa hormone vào trong cơ thể"

Cafe doanh nhân   |   25/11/2021, 16:19

Chuyển đổi số có nhiều thách thức. Chúng ta phải hiểu chuyển đổi số là đưa hormone vào trong cơ thể, tạo thành loại gen tiến hoá mới, giúp doanh nghiệp trưởng thành,...